دندانپزشکی

اپکس فایندر-درمانهای اندودنتیکس

 • یکی از عوامل موفقیت در درمانهای اندودنتیکس دانستن طول صحیح کانال ریشه می باشد. بدین منظور باید نقاط ختم درمان به خوبی مشخص گردد تا ضمن پاکسازی و شکل دادن سراسرطول کانال ریشه, به نسوج پری اپیکال نیز آسیبی وارد نشود.
 •  برای این منظور دو روش اصلی وجود دارد که یکی رادیوگرافی دندان و دیگری روش الکترونیکی با دستگاه اپکس فایندر می باشد.
 • از اپکس فایندر برای اهداف زیر استفاده می شود:
  – پرفوراسیون ریشه و کف اتاقک پالپ در حین درمان یا تهیه پست
  – تحلیل داخلی یا خارجی توام با پرفوراسیون ریشه
  – شکستگی عمودی ریشه
  – درمان معلولان ذهنی یا خانمهای باردار که رادیوگرافی برایشان خطر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.